CV 'd Oelewappers maakt gebruik van cookies om uw website-ervaring te optimaliseren. De cookies zullen niet langer dan 24 uur op uw systeem worden opgeslagen.

Disclaimer van Carnavals vereniging d' Oelewappers.

Herzien op 13 november 2023

 

Deze website www.oelewappers.eu wordt beheerd door d' Oelewappers.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke berichtgevingen op deze site dient u uit te gaan van de laatst bijgewerkte pagina.

 

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat d' Oelewappers zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen d' Oelewappers niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

d' Oelewappers beheren en onderhouden deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

d' Oelewappers kan niet garanderen dat de website foutloos of altijd functioneert.

Gebruik van deze website dat

  1. het gebruik van andere bezoekers stoort,
  2. het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of
  3. de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door d' Oelewappers niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. d' Oelewappers wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

 

Intellectuele eigendomsrechten

d' Oelewappers, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van d' Oelewappers, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Hyperlinks naar deze website zijn toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toestemming van d' Oelewappers. Het is niet toegestaan om op sites met pornografische, racistische of anderszins mens onterende inhoud een link te plaatsen naar deze website. Op deze site’s mogen nooit een hyperlink worden geplaatst naar deze website. Wel stellen d' Oelewappers het op prijs vooraf op de hoogte te worden gesteld indien er een hyperlink naar deze website wordt aangemaakt, en een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zonder enige vorm van toestemming van d' Oelewappers mogen hyperlinks niet worden geplaatst.

 

On line communicatie

Berichten die u stuurt aan d' Oelewappers per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. d' Oelewappers adviseren u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan d' Oelewappers te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan d' Oelewappers per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

d' Oelewappers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaarden d' Oelewappers geen enkele aansprakelijkheid wat betreft

  1. defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website,
  2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld,
  3. het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan d' Oelewappers wordt gezonden of aan u wordt gezonden,
  4. het verlies van gegevens,
  5. downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of
  6. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en leden van de vaste kern van d' Oelewappers.

 

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

 

Wijzigingen

d' Oelewappers behouden zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt. 

 

Copyright 2000 - 2023, C.V. d' Oelewappers

v2017-1